O nas

„Kalejdoskop Kultury” to  ogólnopolski półrocznik kulturalno-naukowy, którego wersją referencyjną jest wydanie internetowe. Inicjatorami powstania czasopisma są Uniwersytet Łódzki, Szkoła Filmowa w Łodzi i Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, a jego partnerem merytorycznym Muzeum Sztuki w Łodzi. Pismo zostało afiliowane przy redakcji magazynu kulturalnego „Kalejdoskop” – najdłużej wychodzącego pisma kulturalnego w Łodzi i województwie łódzkim – którego wydawcą jest Łódzki Dom Kultury. 

Wydaniem referencyjnym jest wydanie cyfrowe, ale czasopismo dostępne jest też w limitowanym nakładzie drukowanym. Autorem projektu graficznego obydwu wydań jest Łukasz Zbieranowski / Fajne Chłopaki. Wytycza to ważny dla nas kierunek – stworzyć dogodne warunki, by na łamach spotkali się badacze kultury i artyści, i prowadzili rozmowę na istotne tematy współczesnego świata.

Publikujemy dłuższe artykuły o profilu naukowym, teoretycznym, analitycznym – w każdym numerze zajmą one około połowy objętości – oraz teksty o charakterze krytycznym, publicystycznym, np. recenzje książek, wystaw, dzieł audiowizualnych i plastycznych, eseje, rozmowy, poezję i prozę. Za punkt wyjścia do bardziej zróżnicowanego i pełniejszego myślenia o miejscu i znaczeniu polskiej kultury przyjmujemy specyficznie, nie pejoratywnie, rozumianą peryferyjność i regionalność, dzięki której możliwy jest alternatywny wobec centralistycznego ogląd kultury i alternatywne hierarchie w jej obrębie. Ważnym dla nas założeniem jest, aby perspektywa ta przenikała artykuły publikowane w każdym z numerów. Te zaś pomyślane są w dużej mierze monograficznie.

Rada Programowa:

Anita Jarzyna (Uniwersytet Łódzki), Piotr Olkusz (Uniwersytet Łódzki), Tomasz Załuski (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), Łukasz M. Sadowski (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), Anna Maria Leśniewska (PWSFTviT). Marta Giec (PWSFTviT), Maja Wójcik (Muzeum Sztuki w Łodzi), Daniel Muzyczuk (Muzeum Sztuki w Łodzi), Łukasz Kaczyński – redaktor naczelny pisma. 

Rada Naukowa:

Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski), Mieke Bal (Amsterdam School of Cultural Analysis), Przemysław Czapliński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza), Ewa Domańska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza), Iwona Kurz (Uniwersytet Warszawski), Jerzy Jarniewicz (Uniwersytet Łódzki), Adam Lipszyc (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Redakcja 

Łukasz Kaczyński – redaktor naczelny, Aleksandra Talaga-Nowacka, Bogdan Sobieszek

Nasz serwis internetowy używa plików cookies w celach określonych w polityce prywatności.

AKCEPTUJĘ REZYGNUJĘ